+48 223079889

Zarejestruj się


 
Warunki Korzystania
Korzystając z naszej strony akceptujesz te warunki
Korzystając z naszej witryny potwierdzasz, że akceptujesz poniższe warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Obowiązują dodatkowe warunki, które mogą mieć zastosowanie
Następujące dodatkowe warunki również regulują korzystania z naszej witryny:
• Nasza Polityka Prywatności, która określa warunki przetwarzania danych osobowych, które zbieramy od Ciebie, a także informacje o plikach cookie i linkach zewnętrznych. Pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za witryny, do których mamy link.
• Nasze Warunki Ogólne, które będą obowiązywać, jeśli zarezerwujesz willę za naszym pośrednictwem.
• Nasze Zasady Rezerwacji opisane na stronie informacyjnej

Możemy wprowadzić zmiany w tych warunkach
Od czasu do czasu zmieniamy te warunki. Za każdym razem, gdy chcesz skorzystać z naszej witryny, sprawdź wszystkie nasze warunki, aby mieć pewność, jaka jest ich aktualna treść.

Możemy wprowadzić zmiany w naszej witrynie
Możemy aktualizować i zmieniać naszą witrynę od czasu do czasu

Korzystanie z treści na naszej stronie
Możesz wydrukować jedną kopię strony i pobrać wybrane fragmenty dowolnej strony z naszej witryny do użytku osobistego. Dalsze informacje, w tym ograniczenia dotyczące użytkowania, są opisane w sekcji dotyczącej o praw autorskich.

Treści dostarczone przez użytkowników nie są przez nas autoryzowane
Nasza witryna zawiera recenzje przesłane przez innych użytkowników serwisu lub inne treści przesłane w różnych dostępnych formach. Te informacje i materiały nie zostały zweryfikowane lub zatwierdzone przez nas i nie ponosimy odpowiedzialności za taką treść. Opinie wyrażone przez innych użytkowników w naszej witrynie nie muszą odzwierciedlać naszych poglądów ani wartości.
Jeśli chcesz złożyć skargę na informacje i materiały przesłane przez innych użytkowników, skontaktuj się z nami

Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Ciebie
• Pamiętaj, że nasz serwis jest przeznaczony do użytku domowego i prywatnego. Zgadzasz się nie używać naszej witryny w celach handlowych ani biznesowych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec żadnej osoby lub firmy za jakiekolwiek straty zysku, utratę firmy, przerwy w prowadzeniu działalności lub utratę możliwości biznesowych.
• Wyłączamy odpowiedzialność wobec użytkownika wynikającą z korzystania z tej witryny, z dwoma wyjątkami. Po pierwsze, nie wyłączamy ani nie ograniczamy w jakikolwiek sposób naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, gdy byłoby to niezgodne z prawem. (Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez zaniedbanie lub zaniedbanie naszych pracowników, agentów lub podwykonawców, a także oszustwa lub przedstawienie fałszywych informacji). Po drugie, różne ograniczenia i wyłączenia będą dotyczyły odpowiedzialności wynikającej z dokonania rezerwacji domu - zapoznaj się z Warunkami Ogólnymi zawierającymi informacje o ograniczeniu naszej odpowiedzialności.

Przesyłanie treści na naszą witrynę
Za każdym razem, gdy przesyłasz treść na naszą witrynę za pośrednictwem formularza opinii klienta, każdy taki komentarz musi być dokładny i odpowiadający rzeczywistości (co do faktów) oraz uczciwy i uzasadniony (co do opinii), dodatkowo musisz upewnić się, że przesyłana treść nie jest zniesławiająca lub obraźliwa.
Ty gwarantujesz, że przesłana opinia będzie zgodna z tymi standardami i ponosisz odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku naruszenia niniejszej gwarancji.
Wszelkie treści przesłane do naszej witryny nie będą traktowane jako poufne i zastrzeżone. Zachowasz wszystkie prawa własności do swojej przesłanych materiałów, ale musisz udzielić nam i innym użytkownikom naszej witryny ograniczoną licencję na używanie, przechowywanie i kopiowanie tej zawartości oraz rozpowszechnianie i udostępnianie jej osobom trzecim.
Mamy również prawo ujawnić Twoją tożsamość wszystkim osobom trzecim, które twierdzą, że jakakolwiek treść wysłana lub przesłana przez Ciebie do naszą witrynę stanowi naruszenie ich praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności.
Mamy prawo do usunięcia wszelkich wpisów zamieszczanych na naszej witrynie, jeśli naszym zdaniem Twój wpis nie spełnia standardów określonych powyżej.

Wirusy komputerowe
Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu wirusów, które miałyby się pojawić na naszej stronie. Obowiązuje zakaz przesyłania i wprowadzania wirusów na naszą stronę.
Nie gwarantujemy, że nasza witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów.

Prawo właściwe
Te warunki użytkowania, ich zakres i powstawanie podlegają prawu angielskiemu. Zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję w przypadku zaistniałych sporów.

To Tuscany / Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej
 
Treści na stronie To Tuscany -
 
INFORMACJA o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej
 
Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, w tym gości lub potencjalnych gości i właścicieli willi, w tym klientów To Tuscany (zwanych dalej "Użytkownikami") do strony www.to-tuscany.com i innych powiązanych stron internetowych (zwanych łącznie lub indywidualnie jako "Strona internetowa").
 
To Tuscany jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, do treści prezentowanych na swojej stronie internetowej, w szczególności do szablonów stron, ilustracji, grafiki, fotografii profesjonalnej i amatorskiej, treści wideo, audio i tekstu.
 
Użytkownicy zobowiązują się nie kopiować lub pobierać, modyfikować, reprodukować, dzielić się lub redystrybuować, udostępniać publicznie ani używać w celach komercyjnych, przechowywać ani archiwizować w jakikolwiek sposób zawartości witryny, zarówno online, jak w formie drukowanej lub w innym formacie i nośniku bez wcześniejszej pisemnej zgody To Tuscany.
 
Użytkownicy zgadzają się również nie udzielać pomocy osobom trzecim, bezpośrednio lub pośrednio, w celu popełnienia czynu niedozwolonego z naruszeniem niniejszych warunków.
 
Niniejsze warunki dotyczą wszystkich treści, które pojawiły się lub pojawią się na stronie internetowej w dowolnym momencie.
Zapytaj o wille