Zaloguj się


 
Warunki ogólne
Część A: warunki rezerwacji willi w Toskanii


Następujące warunki wraz z polityką prywatności oraz odpowiednimi informacjami o rezerwacji i dostępie do willi przedstawionymi na naszej witrynie („Warunki dodatkowe”) (w każdym przypadku wraz z ich okresowymi aktualizacjami) stanowią wiążącą umowę między tobą a nami („Warunki”). Warunki dodatkowe dotyczące rezerwacji poszczególnych nieruchomości można znaleźć w sekcji zatytułowanej Ważne informacje o rezerwacji na każdej odpowiedniej stronie naszej witryny.  Przed dokonaniem rezerwacji należy wszystkie te informacje uważnie przeczytać, gdyż korzystanie z naszej witryny i/lub rezerwacja za naszym pośrednictwem stanowi potwierdzenie zgody na wszystkie warunki, politykę prywatności i Warunki dodatkowe.

1. Warunki
W tych Warunkach firma To Toskania jest także określana jako „my”, „nas” i „nasz”. Osoba dokonująca rezerwacji jest określana jako „klient”, a w tych Warunkach także jako „ty” i „twój”. Właściciele wynajmowanych przez nas nieruchomości („właściciele”) oraz nasi lokalni przedstawiciele są określani odpowiednio. W momencie rezerwacji obowiązywać zaczyna osobna umowa rezerwacji zawarta z właścicielem. Zostało to wyjaśnione poniżej, w sekcji 2 (Umowa rezerwacji).

W tych Warunkach wszystkie wzmianki o „sile wyższej” będą miały znaczenie zdefiniowane w sekcji 13 (Anulowanie rezerwacji przez nas).

2. Umowa rezerwacji
Firma To Toskania pełni rolę pośrednika między tobą („klientem”) a właścicielem nieruchomości. Formularz rezerwacji online wraz z dokumentacją wynajmu willi (którą zapewnimy zgodnie z sekcją 6 (Potwierdzenie rezerwacji) stanowią umowę między tobą (klientem) a właścicielem. Ta umowa zaczyna obowiązywać w dniu przyjęcia przez nas w imieniu właściciela twojej rezerwacji i wysłania przez nas do ciebie (klienta) pocztą elektroniczną „Potwierdzenia rezerwacji” zgodnie z poniższymi sekcjami 3 (Korespondencja) i 6 (Potwierdzenie rezerwacji). Potwierdzając rezerwację, w imieniu wszystkich gości wchodzących w skład twojej grupy potwierdzasz, że warunki rezerwacji zostały zrozumiane i przyjęte.

Ta umowa oraz wszystkie związane z nią kwestie podlegają prawu Anglii i Walii, a strony (ty i my) zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

3. Korespondencja
Całą korespondencję wyślemy do osoby dokonującej rezerwacji, korzystając z prywatnego adresu poczty elektronicznej podanego nam przez ciebie w trakcie procesu rezerwacji. Jeśli chcesz, abyśmy korzystali z innego adresu poczty elektronicznej, który jest adresem firmowym, musisz nam również podać adres prywatny do użytku w nagłych wypadkach.

Wszelkie żądania, poprawki i rezygnacje z rezerwacji muszą być zgłaszane drogą mailową  przez osobę dokonującą rezerwacji. Należy je Wysłać na adres mailowy specjalisty ds. willi w danym kraju. Adres to tradycyjnej korespondencji to Chestfield Road, Chestfield CT5 3LU, Wielka Brytania.  Wszelkie inne umieszczone w tych Warunkach wzmianki o przesyłaniu pisemnych powiadomień dotyczą przesyłania informacji na ten sam adres poczty elektronicznej.

4. Ustawa o ochronie danych
Mamy obowiązek stosowania wszystkich odpowiednich środków ochrony zabezpieczających wszelkie udostępnione nam przez ciebie dane osobowe dotyczące ciebie i innych osób w twojej grupie. Możemy te informacje przekazać naszym dostawcom i władzom publicznym, gdy wymaga tego prawo, ale nie udostępnimy żadnych informacji żadnym osobom, które nie są w żadnej części odpowiedzialne za wynajmowaną przez ciebie willę. Informacje o tym, jak przetwarzamy i używamy dane osobowe znajdziesz w Polityce prywatności firmy To Toskania na naszej witrynie. Możesz też przed dokonaniem rezerwacji poprosić nas o kopię.

5. Dokonywanie rezerwacji
Rezerwacji można dokonać na naszej witrynie. Gdy zarejestrujesz opcję rezerwacji nieruchomości, informacja ta będzie przechowywana w naszym systemie maksymalnie przez trzy (3) dni. Jeśli w tym czasie otrzymamy inne zapytanie o rezerwację tej samej nieruchomości, powiadomimy cię pocztą elektroniczną i damy czterdzieści osiem (48) godzin na potwierdzenie rezerwacji i wpłatę zaliczki za pomocą formularza rezerwacji online.

6. Potwierdzenie rezerwacji
Jeśli nie uzgodniliśmy inaczej, rezerwacja zostanie potwierdzona gdy wypełnisz i prześlesz formularz rezerwacji online oraz wpłacisz zaliczkę wynoszącą 25% całkowitego kosztu wynajmu willi, w każdym przypadku za pośrednictwem naszej witryny. Saldo końcowe kosztu wynajmu willi należy uiścić w całości nie później niż na sześćdziesiąt pięć (65) dni przed przyjazdem.

W przypadku rezerwacji dokonywanych w okresie do siedemdziesiąt (70) dni kalendarzowych przed przyjazdem wymagamy zapłaty całej należności.

W przypadku rezerwacji potwierdzonych przed upływem 7 dni przed przyjazdem będziesz mieć czterdzieści osiem (48) godzin na odstąpienie od umowy (co zostanie potwierdzone zgodnie z poniższym paragrafem). Jeśli w tym okresie zrezygnujesz z rezerwacji otrzymasz pełny zwrot wpłaconej kwoty, pomniejszony o opłaty bankowe lub związane z obsługą karty kredytowej. Po upływie czterdziestu ośmiu (48) godzin okresu na odstąpienie od umowy, będziesz ponosić odpowiedzialność za pełen koszt wynajmu willi. Wpłaconą zaliczkę zwrócimy jedynie wtedy, gdy my (w imieniu właściciela) zdecydujemy się nie przyjąć rezerwacji. Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 48 godzin nie dotyczy rezerwacji potwierdzonych w okresie 7 i mniej dni przed przyjazdem.

Gdy w imieniu właściciela przyjmiemy twoją rezerwację (jak wyjaśniono w sekcji 2 (Umowa rezerwacji) wyślemy ci pocztą elektroniczną „Potwierdzenie rezerwacji”. W tym momencie zacznie obowiązywać umowa między tobą a właścicielem. Musisz uważnie sprawdzić Potwierdzenie rezerwacji i natychmiast nas powiadomić, jeśli są jakieś niezgodności.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody, straty lub koszty poniesione przez ciebie w wyniku niepowiadomienia nas przez ciebie o błędach w rezerwacji w ciągu czterdzieści osiem (48) godzin od otrzymania Potwierdzenia rezerwacji.

Dokumentacja wynajmu willi, wskazówki dojazdu do nieruchomości i dane kontaktowe właściciela willi lub lokalnego przedstawiciela lub do użytku w nagłych wypadkach zostaną przesłane do ciebie pocztą elektroniczną zgodnie z sekcją 3 (Korespondencja) po otrzymaniu pełnej zapłaty.

7. Jak zapłacić
Przyjmujemy większość głównych kart kredytowych i debetowych oraz przelewy bankowe. Płatności kartami są obsługiwane przez Trust Payments na rzecz To Tuscany Ltd i jej spółki zależnej, To Tuscany Marlisea EU Ltd.

8. Życzenia specjalne
Wszelkie życzenia specjalne dotyczące wyposażenia nieruchomości (np. dwa łóżka pojedyncze/jedno podwójne lub konkretne wyposażenie, które w dużym stopniu przyczyniło się do wyboru danej willi) należy zgłaszać na piśmie pocztą elektroniczną w momencie składania rezerwacji na naszej witrynie zgodnie z sekcją 3 (Korespondencja) przynajmniej osiem (8) tygodni przed datą przyjazdu. Przekażemy wszelkie życzenia właścicielowi nieruchomości, ale nie weźmiemy na siebie odpowiedzialności za wykonanie takiego życzenia i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne szkody, straty lub koszty poniesione w wyniku wykonania bądź niewykonania takiego życzenia (odpowiednio).

9. Jak wprowadzić zmiany w rezerwacji
Jeśli chcesz wprowadzić drobne zmiany rezerwacji, musisz zażądać wprowadzenia zmian na piśmie pocztą elektroniczną zgodnie z sekcją 3 (Korespondencja). Postaramy się wprowadzić żądane zmiany, ale o ile nie wymaga tego prawo nie możemy zagwarantować ich wprowadzenia i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody, straty lub koszty poniesione w wyniku wykonania bądź niewykonania takiego życzenia (odpowiednio).

Żądanie wprowadzenia drobnych zmian musi zostać zgłoszone nie później niż na dwadzieścia osiem (28) dni przed datą przyjazdu. Obciążymy cię opłatą w wysokości 50 € od rezerwacji plus wszelkie koszty poniesione przez nas lub właściciela willi podczas wprowadzania zmiany.

Jedyny wyjątek od zasady dwudziestu ośmiu (28) dni to przeniesienie rezerwacji z ciebie na inną osobę. Rozumiemy, że mogą zaistnieć okoliczności, w których nie będziesz w stanie wykorzystać wynajętej willi z przyczyn od ciebie niezależnych, jak choroba lub śmierć bliskiego krewnego. W takich przypadkach może istnieć możliwość przeniesienia rezerwacji na inną osobę. My zdecydujemy, czy osoba przejmująca rezerwację jest odpowiednia. Zastrzegamy sobie prawo do potraktowania zmiany nazwiska jako anulowanie rezerwacji. W takim przypadku ty ponosisz odpowiedzialność za opłaty opisane w warunkach anulowania, patrz poniższa sekcja 10 (Jak anulować rezerwację).

O przeniesienie rezerwacji musisz wystąpić na piśmie pocztą elektroniczną zgodnie z sekcją 3 (Korespondencja), gdy tylko się dowiesz o zmianie swojej sytuacji. Podaj nazwisko i adres osoby przejmującej rezerwację, saldo płatności oraz opłatę administracyjną, a także załącz dokumentację potwierdzającą powód zmiany.

Osoba przejmująca rezerwację, wyrażając zgodę na przejęcie rezerwacji na własne nazwisko równocześnie zgadza się na niniejsze warunki, w tym (dla uniknięcia wątpliwości, ale bez ograniczeń) naszą politykę prywatności. Osoby przekazująca i przejmująca rezerwację będą wspólnie i osobno odpowiedzialne za zapłatę salda płatności za wynajem nieruchomości oraz wszelkich dodatkowych opłat związanych z rezerwacją i/lub jej przekazaniem.

10. Jak anulować rezerwację
Wymagamy, aby rezerwacje anulować drogą mailową na adres specjalista ds. willi. Rezerwację anulujemy w dniu otrzymania twojego potwierdzenia anulowania rezerwacji.

Następujące opłaty za anulowanie rezerwacji będą naliczane w następujących sytuacjach:
Więcej niż 66 dni przed datą przyjazdu - utrata zaliczki
65 lub mniej dni przed datą przyjazdu - 100% całkowitego kosztu wynajmu willi
Podczas pobytu - 100% całkowitego kosztu wynajmu willi

11. Jak dokonać drugiej rezerwacji po anulowaniu pierwszej
Jeśli chcesz anulować rezerwację willi i zarezerwować inną nieruchomość, będziesz odpowiadać za stosowne opłaty za anulowanie rezerwacji opisane powyżej. Jeśli nowa rezerwacja wiąże się z większą zaliczką niż wpłacona za anulowaną nieruchomość, płatne jest saldo, które należy wpłacić natychmiast to przesłaniu formularza rezerwacji do nas zgodnie z punktem 5 (Dokonywanie rezerwacji).

12. Zmiany wprowadzone przez nas
Od czasu do czasu właściciele willi wprowadzają zmiany w swoich nieruchomościach, włącznie ze zmianą cen. Ponieważ nieruchomości ogłaszane na naszej witrynie należą do niezależnych dostawców, nie mamy kontroli nad takimi zmianami i nie mamy obowiązku informować cię, jeśli nie mamy takiej wiedzy lub nie zostaliśmy poinformowani o takich zmianach z wystarczającym wyprzedzeniem przed twoim przyjazdem, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody, straty ani koszty poniesione w razie takich zmian.

Jeśli zostaniemy poinformowani o istotnych zmianach z wystarczającym wyprzedzeniem po wysłaniu Potwierdzenia rezerwacji, ale przed twoją datą przyjazdu, podejmiemy uzasadnione starania, aby powiadomić cię o tej zmianie przed przyjazdem.

Jeśli zmiana spowoduje pogorszenie standardu zakwaterowania, zaproponujemy ci inne opcje o standardzie równoważnym lub podobnym do oryginalnej rezerwacji. Będziesz mieć też możliwość pozostania przy oryginalnej willi albo anulowania rezerwacji i otrzymania pełnego zwrotu wpłaconej kwoty. Jeśli wybierzesz droższą willę, musisz pokryć różnicę w cenie. Jeśli wybierzesz tańszą willę, my zwrócimy ci różnicę w cenie.

Jeśli do zmiany dojdzie w czasie twojego pobytu w wynajętej willi i nie będziesz mieć dostępu do większej części posiadłości, podejmiemy uzasadnione starania znalezienia odpowiedniej alternatywnej nieruchomości, za którą nie poniesiesz dodatkowych kosztów, lub damy ci możliwość wcześniejszego wyjazdu i w stosownych przypadkach zrekompensujemy ci (według własnego uznania) tę niedogodność.

Zawsze istnieje możliwość, że mimo naszych starań niektóre wille na naszej witrynie mogą zostać opatrzone niewłaściwą ceną. Zwykle sprawdzamy cenę przed przyjęciem rezerwacji. Jeśli cena prawidłowa w dniu zapytania o rezerwację będzie niższa niż cena podana, obciążymy cię niższą kwotą. Jeśli cena prawidłowa w dniu zapytania o rezerwację będzie wyższa niż cena podana, przed przyjęciem rezerwacji skontaktujemy się z tobą z prośbą o instrukcje.

13. Rezerwacje anulowane przez nas
Zastrzegamy sobie prawo anulowania twojej rezerwacji z dowolnego powodu. Możemy na przykład anulować rezerwację willi ze względu na nieprzestrzeganie przez ciebie niniejszych warunków, jak uiszczanie płatności w terminie zgodnie z punktem 6 (Potwierdzenie rezerwacji).

Możemy też być zmuszeni do anulowania rezerwacji ze względu na nieprzewidziane okoliczności lub nadzwyczajne przyczyny od nas niezależne znane jako „siła wyższa” lub „zdarzenie o charakterze siły wyższej”. Poniższy punkt 15 (Nasze obowiązki i odpowiedzialność prawna wobec ciebie) wyjaśnia, jakiego rodzaju straty i szkody uważa się za przewidywalne.

Zdarzenie o charakterze siły wyższej to między innymi ale nie wyłącznie strajk, lokaut i inny spór przemysłowy, zdarzenie losowe, wojna, zamieszki, konflikt społeczny, zamach terrorystyczny lub zagrożenie zamachem, celowe uszkodzenie mienia, przestrzeganie prawa lub nakazu rządowego, przepis, rozporządzenie lub polecenie, wypadek, awaria maszyny lub urządzenia lub inny problem techniczny, pożar, powódź, w tym wynikająca z poziomu wody w rzekach, burza lub inna klęska żywiołowa lub niekorzystne warunki pogodowe, epidemia, wybuch choroby lub niedotrzymanie umowy przez naszych dostawców lub kontrahentów.

Jeśli będziemy zmuszenie anulować twoją rezerwację przed wyjazdem ze względu na nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej postaramy się zaproponować odpowiednie alternatywne rozwiązanie o podobnym standardzie i cenie. Jeśli będziemy w stanie zaproponować jedynie zakwaterowanie o niższym standardzie, zwrócimy ci różnicę w cenie. Jeśli nie będziemy w stanie wywiązać się z naszej umowy, zwrócimy ci pełną wpłaconą kwotę.

W niektórych okolicznościach jakie uznamy za stosowne (poza zdarzeniami o charakterze siły wyższej zdefiniowanymi powyżej) wypłacimy ci odszkodowanie zgodnie z punktem 15 (Nasze obowiązki i odpowiedzialność prawna wobec ciebie).

14. Cena i nasza „gwarancja ceny”
Nasze ceny online są podane w euro (€) i stanowią całkowitą cenę za tygodniowy wynajem, chyba że podano inaczej. Zastrzegamy sobie prawo do podniesienia reklamowanej ceny przed potwierdzeniem rezerwacji i do naliczenia dopłaty odzwierciedlającej stopę wymiany walut, jeśli wpływają one na cenę w dniu dokonania płatności.

Nasza „gwarancja ceny” sprawia, że cena jaką płacisz nam jest najniższą ceną dostępną na rynku. Jeśli znajdziesz tę samą willę reklamowaną za niższą cenę w tym samym terminie, my obniżymy naszą cenę do tego samego poziomu. Konkurencyjna cena musi być ogłaszana w euro, gdyż nie możemy gwarantować stóp wymiany walut.

15. Nasze obowiązki i odpowiedzialność prawna wobec ciebie
Ponosimy odpowiedzialność wobec ciebie za wszelkie przewidywalne straty i szkody, które spowodowaliśmy. Jeśli nie wypełnimy niniejszych Warunków, będziemy odpowiedzialni za wszelkie poniesione przez ciebie szkody, który były przewidywalnym skutkiem złamania przez nas tej umowy lub postępowania bez należytej staranności i kompetencji. Szkody lub straty są przewidywalne, jeśli oczywiste jest, że do nich dojdzie lub w momencie zawierania umowy między nami czyli wysłania Potwierdzenia rezerwacji zgodnie z powyższym warunkiem 6 (Potwierdzenie rezerwacji) tak my, jak i ty wiemy, że może do nich dojść (na przykład jeśli omawialiśmy je podczas rezerwacji).

Rygorystycznie sprawdzamy wszystkie zapewniane informacje o naszych willach wakacyjnych i w dobrej wierze, z należytą starannością i kompetencjami, odtwarzamy je w naszych opisach nieruchomości.

Reklamujemy i wynajmujemy nieruchomości należące do niezależnych dostawców, a dostawców zapewniających usługi składające się na wynajętą nieruchomość wybieramy z należytą starannością i kompetencjami. Nasi dostawcy muszą spełniać narzucane przez nas wysokie standardy, między innymi przeprowadzać regularną konserwację nieruchomości.

Wszelkie specjalne warunki przyjęcia rezerwacji przez właścicieli nieruchomości lub ich przedstawicieli są wiążące, a ty otrzymasz je na piśmie zgodnie z sekcją 6 (Potwierdzenie rezerwacji).

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty biznesowe.  Zapewniamy usługi rezerwacji willi jedynie na cele domowe i prywatne. Jeśli korzystasz z naszych usług w celach handlowych lub biznesowych, nie ponowimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę udziału w rynku, zakłócenia działalności gospodarczej ani utratę okazji biznesowych.

Nie mamy obowiązku zapewniania usług i nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty lub koszty spowodowane lub wynikające z działania lub zaniechania działania przez naszych dostawców, włącznie z ich pracownikami, przedstawicielami i innymi osobami trzecimi - odpowiedzialność ponosi wyłącznie odpowiedni dostawca/dostawcy i/lub osoba/osoby trzecie oraz ich odpowiedni pracownicy i przedstawiciele.

Nie ponosimy  odpowiedzialności za hałas lub zakłócenia powstałe poza granicami nieruchomości, które są poza kontrolą właściciela.

Gdyby doszło do niespodziewanej przerwy w dostawie usług, wymagamy, aby nasi dostawcy szybko problem załatwili.  Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w dostawach lub awarie usług użyteczności publicznej jak gaz, prąd i woda, ani za podobne przerwy połączenia internetowego ani za szkody, straty lub koszty poniesione w wyniku takich przerw lub awarii. Gdyby doszło do takich problemów, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas i właściciela nieruchomości na piśmie, korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych w punkcie 3 (Korespondencja), aby umożliwić nam naprawienie sytuacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi lub wyposażenie wykraczające poza zakres naszej umowy, ani za szkody, straty lub koszty poniesione w związku z takimi usługami lub wyposażeniem, czyli usługami i wyposażeniem, które nie są konkretnie wymienione na naszej witrynie ani w niniejszych Warunkach.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, straty lub koszty związane ze zdenerwowaniem czy bólem doświadczonym przez ciebie z powodu lub w związku z faktem, że nie otrzymaliśmy od ciebie należytych informacji podczas dokonywania i/lub potwierdzania rezerwacji zgodnie z sekcją 6 (Potwierdzenie rezerwacji).

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności w taki sposób, że ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności jest niezgodne z prawem, między innymi za:

• śmierć lub szkodę na osobie spowodowane zaniedbaniem naszym lub naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców; i
• oszustwo lub podanie fałszywych informacji.

Dla uniknięcia wątpliwości, nie organizujemy kilkuetapowego dojazdu na miejsce i nie zapewniamy wyjazdów typu „all-inclusive” ani innych pakietów wakacyjnych.  W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności na mocy Przepisów o pakietach dojazdowych, pakietach wakacyjnych i pakietach wycieczkowych z 1992 roku ani podobnych przepisów wraz z ich okresowymi modyfikacjami.

16. Twoje obowiązki
Masz obowiązek otrzymania wszystkich odpowiednich i ważnych dokumentów potrzebnych do podróży (np. paszporty i prawa jazdy), a także do odprawy przed lotem, przejazdem pociągiem lub promem. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, straty lub koszty, które możesz ponieść w wyniku lub w związku z niedociągnięciami związanymi z takimi dokumentami lub usługami.

Osoba dokonująca rezerwacji powinna mieć ukończone 21 lat lub więcej. Będzie odpowiedzialna za upewnienie się, że wszyscy członkowie grupy przez cały czas prezentują odpowiedni standard zachowania. Zastrzegamy sobie prawo wypowiedzenia umowy wynajmu willi, jeśli my, nasi właściciele lub lokalni przedstawiciele uznają, że zachowanie twoje lub członka twojej grupy stwarza zagrożenie dla życia, powoduje uszkodzenia mienia lub zakłóca wypoczynek innym. Za anulowaną rezerwację nie należy się zwrot zapłaty ani odszkodowanie, a za wyjątkiem okoliczności określonych w punkcie 15 (Nasze obowiązki i odpowiedzialność prawna wobec ciebie) nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody, straty ani koszty poniesione w wyniku lub w związku z takimi okolicznościami.

Liczbę gości dozwoloną w poszczególnych nieruchomościach podajemy na naszej witrynie i w dokumentacji. Nie wolno ci przekraczać tej liczby, za wyjątkiem dzieci w wieku do dwóch (2) lat, których liczba może być ograniczona, co w stosownych przypadkach podamy na naszej witrynie. Jeśli przekroczysz limit gości, możemy anulować rezerwację bez zwrotu płatności.

Nie możesz używać zdjęć ani nagrań zrobionych w swojej willi do celów komercyjnych bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

Wszystkie nasze nieruchomości są dokładnie sprzątane między okresami wynajmu. Oczekujemy, że wyjeżdżając zostawisz nieruchomość w czystym stanie lub zapłacisz opłatę za późniejsze sprzątanie, o którym w stosownych przypadkach powiadomimy cię na piśmie.

Dokonując rezerwacji u nas, akceptujesz, że odpowiadasz za wszelkie straty lub szkody dotyczące willi lub jej wyposażenia wyrządzone przez Ciebie, Twoje zwierzęta domowe lub któregokolwiek członka Twojej grupy. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody, kradzieże, uszkodzenia lub wszelkie powiązane wydatki. Musisz natychmiast zgłosić wszelkie szkody właścicielowi lub zarządcy nieruchomości, gdy jesteś na miejscu w willi. Ponadto musisz poinformować nas na piśmie zgodnie z punktem 3. (Korespondencja). Będziesz musiał pokryć koszt wszelkich naprawy lub wymiany bezpośrednio właścicielowi nieruchomości w pełnej wysokości. Jeśli nie dokonasz płatności przed wymeldowaniem się z nieruchomości, pobierzemy od Ciebie płatność w imieniu właściciela nieruchomości.

Jeśli zostawisz w willi jakiś artykuł, możemy zorganizować przesłanie go pocztą za opłatą 10 euro plus koszt przesyłki. Wszelkich nieodebranych artykułów pozbywamy się po dwudziestu ośmiu (28) dniach.

17. Zwierzęta
Zabieranie zwierząt do wynajętych u nas domów nie jest możliwe, chyba że w opisie wskazujemy co innego. Tam, gdzie jest to możliwe musisz podać informację o zabraniu psa w momencie rezerwacji. Zalecamy, aby każdy pies miał ubezpieczenie, które obejmuje wystarczającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej za zwierzę. Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za nadzór i zachowanie swojego zwierzaka przez cały czas. Jeśli zabierasz ze sobą zwierzaka, nie wolno go wnosić na piętra, na łóżka lub meble, ani do żadnych obiektów, takich jak basen, jacuzzi itp. W willi, w tym w ogrodzie, nie wolno pozostawiać bez opieki żadnych zwierząt domowych, należy także trzymać psy na smyczy na terenie całej posesji (w tym ogrodu). Dzieci nie mogą zostawać same z żadnym zwierzęciem. Jeśli Ty lub którykolwiek z członków grupy ma alergię na zwierzęta domowe, nie możemy zagwarantować, że psy lub inne zwierzęta domowe nie przebywały w wybranej przez Ciebie willi, nawet jeśli Właściciel nie zezwala na zwierzęta domowe, ani nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za późniejsze reakcje alergiczne. Czasami właściciele mogą zabrać własne zwierzęta do willi. Twoim obowiązkiem jest zapytać o takie ryzyko przed dokonaniem rezerwacji. Warto również zapoznać się z informacjami dotyczącymi zabierania psów na wakacje zamieszczonymi na naszej stronie internetowej. Jeśli za pobyt zwierzęcia pobierana jest opłata, zostaniesz o tym poinformowany w momencie dokonywania rezerwacji.

18. Kradzież, szkody i choroby
Zawsze z zastrzeżeniem ale bez uszczerbku dla sekcji 15 (Nasze obowiązku i odpowiedzialność prawna wobec ciebie), nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty lub koszty wynikające lub powiązane z kradzieżą, włamaniem, chorobą, urazem, śmiercią, kosztami, roszczeniami lub innymi kwotami innego rodzaju, które wynikają z działania lub zaniedbania dotkniętej nimi osoby lub strony trzeciej niepowiązanej z naszymi dostawcami lub które były nieprzewidywalne i poza kontrolą naszą i/lub naszych dostawców.

19. Goście z niepełnosprawnościami i innymi problemami zdrowotnymi
Musisz nas powiadomić przed zrobieniem rezerwacji, jeśli ktoś w twojej grupie jest niepełnosprawny lub ma problemy zdrowotne. Chętnie posłużymy radą o stosownych willach wakacyjnych, ale nie będziemy mogli potwierdzić rezerwacji w sytuacji, gdy nie będziemy w stanie zaspokoić potrzeb tej osoby.

Jeśli podczas składania rezerwacji nie przekażesz nam stosownych informacji o gościach niepełnosprawnych lub mających poważne problemy zdrowotne, nie będziemy mieli możliwości zaspokojenia tych potrzeb. Może to spowodować anulowanie rezerwacji willi. Ty będziesz odpowiadać za wszelkie opłaty za anulowanie rezerwacji.

20. Ubezpieczenie wakacyjne
Zawarcie ubezpieczenia turystycznego oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży leży po Twojej stronie i jest w Twoim interesie. Twoja polisa powinna zapewniać odszkodowanie/pokrycie kosztów związanych z urazami ciała, śmiercią, leczeniem i powrotem do domu, utratą kosztowności, kradzieżą i przypadkowym uszkodzeniem wynajmowanej willi, odpowiedzialnością cywilną, rezygnacją i wydatkami prawnymi. Z zastrzeżeniem punktu 15. (Nasze obowiązki i odpowiedzialność wobec Ciebie) oraz obowiązującego prawa, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub wydatki wynikające z lub z powodu braku wykupienia przez Ciebie odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego odpowiedniego do Twoich potrzeb.

21. Zakaz palenia
Uwaga: wszystkie nasze wille  są objęte zakazem palenia


Część B: Warunki rezerwacji usług „To Tuscany Experiences – wyjątkowe przeżycia w Toskanii" i innych usług dodatkowych.

Niniejsze Warunki rezerwacji dotyczą rezerwacji „To Tuscany Experiences – Wyjątkowe przeżycia w Toskanii” i wszelkich innych usług dodatkowych. Nie dotyczą rezerwacji willi (Warunki rezerwacji willi znajdują się w Części A. powyżej). Usługi „To Tuscany Experiences – Wyjątkowe przeżycia w Toskanii” są świadczone przez dostawców usług - lokalne firmy lub osoby, które są całkowicie niezależne od To Tuscany. W przypadku rezerwacji „To Tuscany Experiences – Wyjątkowe przeżycia w Toskanii” i usług dodatkowych działamy wyłącznie jako pośrednicy - przedstawiciele tych podmiotów, a Twoja umowa zostanie zawarta bezpośrednio z dostawcami usług.
Niniejsze Warunki regulują sposób dokonania rezerwacji i zarządzania nią, a także inne prawa i obowiązki stron. Stanowią one część wyżej wymienionej umowy z dostawcą usług. Dostawca określi własne warunki, które będą miały zastosowanie również do Twojej umowy. Możesz poprosić o przedstawienie ich na piśmie. Jeśli wystąpią różnice między niniejszymi Warunkami rezerwacji a warunkami dostawcy, warunki dostawcy mają pierwszeństwo przed naszymi. Niniejsze Warunki rezerwacji określają również, w jaki sposób To Tuscany obsługuje rezerwacje „To Tuscany Experiences – Wyjątkowe przeżycia w Toskanii” i wszelkie dodatkowe usługi.
W niniejszych Warunkach rezerwacji „dostawca” oznacza osobę lub podmiot obsługujący lub świadczący usługi „To Tuscany Experience” lub dodatkowe usługi, z którymi zawarta jest umowa; „To Tuscany” „To Toskania”, „my”, „nas” i „nasz” odnosi się do To Tuscany Ltd , „Ty” i „Twój” odnosi się do wszystkich osób wymienionych w rezerwacji (w tym każdej osoby, która zostanie dodana lub zastąpiona w późniejszym terminie) lub dowolnej z nich, zależnie od kontekstu.

1. Dokonanie rezerwacji
Możesz zarezerwować „To Tuscany Experience” lub dodatkową usługę przed podróżą za pośrednictwem naszych Specjalistów (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) lub, w miarę możliwości, za pośrednictwem Twojego profilu, po zalogowaniu się. Usługi powinny być zarezerwowane co najmniej 5 dni przed przyjazdem.
Twoja umowa będzie zawarta z danym dostawcą, a nie z To Tuscany. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć co najmniej 18 lat w momencie dokonania rezerwacji i musi być upoważniona do dokonania rezerwacji przez wszystkie osoby wymienione w rezerwacji lub korzystające z rezerwowanej usługi. Wszystkie płatności za „To Tuscany Experiences – Wyjątkowe przeżycia w Toskanii” lub usługi dodatkowe będą dokonywane bezpośrednio u dostawcy we Włoszech w euro.
Po tym, jak zamówisz usługę prześlemy Ci potwierdzenie rezerwacji w imieniu dostawcy. Dostawca może skontaktować się z Tobą bezpośrednio w celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji. Twoja faktura zostanie Ci przekazana przez usługodawcę po realizacji usługi. Cała korespondencja i dokumenty zostaną wysłane na adres e-mail podany w rezerwacji willi, adres ten zostanie udostępniony dostawcy. Proszę dokładnie sprawdzić potwierdzenie po jego otrzymaniu, a jeśli jakiekolwiek informacje w tym lub innym dokumencie są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy o natychmiastowy kontakt.

2. Koszt usługi „To Tuscany Experience” i / lub usług dodatkowych
Ceny wszystkich usług „To Tuscany Experiences – Wyjątkowe przeżycia w Toskanii” i usług dodatkowych można uzyskać wraz z dalszymi szczegółami oraz informacjami dotyczącymi rezerwacji i płatności wysyłając wiadomość e-mail na adres Specialisty.
Czasami, w oparciu o własne warunki, dostawcy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia  dodatkowych opłat i / lub podwyżek cen, które mogą mieć miejsce po dokonaniu rezerwacji. Ceny podane są w euro i są płatne na miejscu w euro.

3. Płatność
Prześlemy z wyprzedzeniem listę opłat za „To Tuscany Experiences – Wyjątkowe przeżycia w Toskanii” i usługi dodatkowe, które u nas zarezerwowano i które są płatne na miejscu w euro, bezpośrednio na rzecz dostawcy. Musisz upewnić się, że możesz zapłacić metodą akceptowaną przez dostawcę. Wielu dostawców nie posiada terminali do kart płatniczych i akceptuje jedynie płatności gotówką w euro. Jeśli nie masz pewności co do formy zapłaty za usługę, skontaktuj się ze Specjalistą lub naszym biurem przed podróżą.

4. Twoja umowa
W momencie dokonywania rezerwacji zawierana jest wiążąca umowa między Tobą a dostawcą usługi „To Tuscany Experience” lub usługi dodatkowej, pomimo braku dokonania płatności z góry. My działamy jedynie jako pośrednik – przedstawiciel dostawcy usług. Szczegóły warunków dostawcy można uzyskać pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

5. Ubezpieczenie
Jeśli posiadasz ubezpieczenie podróżne, Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że obejmuje ono rezerwację „To Tuscany Experiences – Wyjątkowe przeżycia w Toskanii” i / lub dodatkowych usług. Sprawdź warunki polisy, ponieważ wielu ubezpieczycieli wyklucza ochronę w sytuacjach, które uważają za niebezpieczne.

6. Zmiany i rezygnacja
Jeśli chcesz wprowadzić zmiany lub anulować potwierdzoną rezerwację usługi „To Tuscany Experience” lub innej usługi, należy o to niezwłocznie poprosić w formie pisemnej pocztą elektroniczną lub listem poleconym (dla ustalenia terminów decydujący jest moment, kiedy mieliśmy możliwość zapoznania się z Twoim oświadczeniem woli). Zmiany i rezygnacja mogą być dokonane wyłącznie zgodnie z warunkami dostawcy usług, który może naliczyć opłaty za anulowanie lub zmianę podane w warunkach rezerwacji (może to być nawet 100% kosztów, zazwyczaj są tym wyższe, im bliżej do daty wyjazdu). Możesz poprosić o przesłanie warunków dokonywania zmian i rezygnacji. Jeśli zmiana będzie dopuszczalna, wymagana będzie opłata administracyjna w wysokości 50 euro za zmianę. Opłaty administracyjne nie podlegają zwrotowi. Jeśli zrezygnujesz z usług szefa kuchni lub serwisu zakupowego w willi w okresie 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem usługi, a jedzenie zostało już zakupione, otrzymasz paragon i będziesz zobowiązany do poniesienia kosztu zakupów. Jeśli zrezygnujesz z usługi w dniu jej realizacji, należna będzie pełna opłata. Płatność należy uregulować na miejscu.
Możliwe, że będziesz w stanie odzyskać opłaty za rezygnację na podstawie swojej polisy ubezpieczeniowej, w zależności od przyczyn rezygnacji.

7. Zmiany i anulowanie przez usługodawcę
Wszelkie informacje o zmianach / anulowaniu „To Tuscany Experience” lub dodatkowej usługi przez usługodawcę przekażemy tak szybko, jak to możliwe, ale nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek zmianę lub anulowanie dokonane przez usługodawcę. Jeśli dostawca oferuje alternatywne ustalenia, musisz poinformować nas o swoim wyborze w wyznaczonym terminie.

8. Siła wyższa
Ani To Tuscany, ani dostawca nie ponoszą odpowiedzialności i nie wypłacą rekompensaty za szkody, wydatki lub straty w przypadku, gdy wykonanie usługi „To Tuscany Experience” lub innej usługi dodatkowej okaże się niemożliwe z powodu wystąpienia siły wyższej. „Siła wyższa” oznacza zdarzenie lub okoliczności, których To Tuscany lub usługodawca nie mogli przewidzieć lub uniknąć, nawet działając z należytą starannością. Do takich zdarzeń należą  w szczególności: wojna (wybuch lub zagrożenie wybuchem), zamieszki, niepokoje społeczne, akty terrorystyczne, strajki i spory na tle pracowniczym, klęski żywiołowe lub nuklearne, niekorzystne warunki pogodowe, aktywność wulkaniczna, pożar, powódź, epidemia, zamknięcie, ograniczenie lub zatłoczenie lotnisk lub przestrzeni powietrznej oraz wszystkie podobne zdarzenia lub okoliczności pozostające poza kontrolą stron.

9. Odpowiedzialność
„To Tuscany Experiences – Wyjątkowe przeżycia w Toskanii” i usługi dodatkowe są świadczone przez lokalne firmy lub osoby niezależne od To Tuscany. Działamy wyłącznie jako pośrednik – przedstawiciel dostawców usług, a Twoja umowa będzie zawarta z wybranym dostawcą i będzie realizowana w oparciu o jego własne warunki. Możesz poprosić o ich przesłanie e-mailem. Mogą one obejmować wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności dostawcy.
Dokładamy wszelkich starań, aby opisy usług na naszej stronie internetowej były możliwie dokładne i aktualne, istnieje jednak ryzyko, że informacje, które przekazujemy, mogą być nieaktualne lub zawierać błędy. Poinformujemy Cię niezwłocznie o wszelkich zmianach lub dostrzeżonych błędach. To Tuscany nie może wziąć odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany lub błędy. W momencie rezerwacji należy sprawdzić szczegóły „To Tuscany Experiences – Wyjątkowe przeżycia w Toskanii” lub usług dodatkowych.
Usługodawca może anulować lub zmienić usługę w dowolnym momencie według własnego uznania z różnych powodów i z przyczyn niezależnych od niego, takich jak choćby nieodpowiednia pogoda, a zwłaszcza gdy uważa, że może to stanowić zagrożenie dla Twojego komfortu, zdrowia lub bezpieczeństwa. Niektóre „To Tuscany Experiences – Wyjątkowe przeżycia w Toskanii” i usługi dodatkowe mogą wymagać dobrej kondycji fizycznej lub wiązać się z pewnym ryzykiem. W razie wątpliwości co do trudności lub wymagań dotyczących kondycji, prosimy o kontakt z nami w odpowiednim czasie, abyśmy mogli skontaktować się z usługodawcą przed potwierdzeniem rezerwacji.
Przedstawiamy w dobrej wierze wszelkie posiadane informacje na temat „To Tuscany Experiences – Wyjątkowe przeżycia w Toskanii” i usług dodatkowych oraz sposobu rezerwacji. Nie mamy jednak żadnego wpływu ani kontroli nad dostawcami usług, dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania (w tym, bez ograniczeń, zaniedbania i / lub naruszenia umowy) jakiegokolwiek dostawcy lub któregokolwiek z jego pracowników, dostawców lub podwykonawców lub kogokolwiek innego związanego z realizacją usług, lub z tytułu obrażeń ciała, śmierci, szkód, strat, wydatków lub innych roszczeń. Nie ograniczamy jednak odpowiedzialności za nasze zaniedbania lub zaniedbania naszych pracowników (pod warunkiem, że działali w okresie zatrudnienia, w ramach wykonywania swoich obowiązków), których skutkiem będzie śmierć lub obrażenia ciała. W przypadku wszystkich innych roszczeń wynikających z naszego zaniedbania nasza maksymalna odpowiedzialność we wszystkich przypadkach jest ograniczona do kwoty 2 000 000 euro przypadającej na jedno roszczenie.
Ponadto, aby uniknąć wątpliwości, nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe usługi lub udogodnienia - takie jak wypożyczalnia rowerów lub opieka nad dziećmi, które właściciel nieruchomości lub inna osoba zgadza się zapewnić bez naszej wiedzy lub pomocy.

10. Reklamacje i problemy
Ponieważ działamy wyłącznie jako pośrednik - przedstawiciel dostawców usług „To Tuscany Experiences – Wyjątkowe przeżycia w Toskanii” i innych dodatkowych usług, w odniesieniu do reklamacji i sporów możemy zadeklarować pomoc rozwiązaniu lub w próbie ich rozwiązania na zasadzie dobrej woli, jako trzecia strona.

11. Twoje postępowanie
Oczekuje się, że goście będą zachowywać się z szacunkiem wobec innych osób i z poszanowaniem prawa. Jeżeli w opinii usługodawcy lub jakiejkolwiek innej osoby upoważnionej, goście zachowują się w sposób, który powoduje lub może spowodować niebezpieczeństwo dla nich lub innych osób, zdenerwowanie lub niepokój jakiejkolwiek innej osoby lub uszkodzenie mienia, usługodawca jest uprawniony, bez wcześniejszego powiadomienia, do zakończenia uczestnictwa w „To Tuscany Experiences – Wyjątkowe przeżycia w Toskanii” lub dodatkowej usłudze przez wybrane osoby. Usługodawca nie będzie wówczas ponosił żadnej odpowiedzialności w stosunku do takiej osoby (osób) i nie zostaną zwrócone żadne koszty i wydatki.

12. Standardy bezpieczeństwa
„To Tuscany Experiences – Wyjątkowe przeżycia w Toskanii” i usługi dodatkowe podlegają prawu i obowiązującym standardom kraju, w którym usługa jest świadczona. Te prawa i standardy mogą być inne, niż w Twoim kraju ojczystym. Powinieneś upewnić się, że akceptujesz obowiązujące standardy bezpieczeństwa i środki ostrożności gwarantowane przez usługodawcę przed skorzystaniem z wybranej usługi.

13. Opieka nad dziećmi
Zdecydowaliśmy się nie rekomendować usług opieki nad dziećmi, ponieważ uważamy, że nie jesteśmy do tego uprawnieni. Zdajemy sobie sprawę, że wielu naszych klientów jest zainteresowanych usługami opieki podczas wakacji i oczekiwałoby polecania konkretnych osób, jednak ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością za zdrowie i życie dzieci uważamy, że rodzice sami powinni zdecydować o powierzeniu opieki wybranej osobie.  Należy pamiętać, że większość tych osób nie będzie miała żadnych formalnych kwalifikacji w zakresie opieki nad dziećmi. Wszelkie ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi z osobami zarządzającymi willą będą dokonane według uznania gości na ich wyłączną odpowiedzialność. To Tuscany nie sprawdza ani nie kontroluje miejscowego personelu pod kątem przydatności do zapewnienia opieki nad dziećmi i nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za takie ustalenia.

14. Dokładność strony internetowej
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na naszej stronie internetowej były dokładne i aktualne. Czasami jednak występują błędy i konieczne są zmiany. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny i szczegóły „To Tuscany Experiences – Wyjątkowe przeżycia w Toskanii” i usług dodatkowych mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.


Procedura reklamacyjna


Choć większość naszych gości cieszy się bezproblemowymi wakacjami w wynajętych przez nas nieruchomościach, w razie niezadowolenia z usług uzyskanych w wynajętej willi musisz natychmiast powiadomić nas i właściciela willi lub lokalnego przedstawiciela, aby dać nam możliwość naprawienia sytuacji na miarę naszych możliwości.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać na miejscu, musimy otrzymać szczegóły zażalenia na piśmie w ciągu trzydziestu (30) dni od twojego powrotu. Odpowiemy w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni od daty otrzymania (odpowiednio) twojego e-maila (zapytania@to-toskania.pl) lub listu. Jeśli nie powiadomisz nas o problemie na miejscu ani nie złożysz skargi w wymagany sposób i w terminie, nie będziemy mogli załatwić skargi ani przeprowadzić dochodzenia, co może wpłynąć na twoje prawa wynikające z tej umowy.


Warunki Korzystania


Korzystając z naszej strony akceptujesz te warunki
Korzystając z naszej witryny potwierdzasz, że akceptujesz poniższe warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

Obowiązują dodatkowe warunki, które mogą mieć zastosowanie
Następujące dodatkowe warunki również regulują korzystania z naszej witryny:
• Nasza Polityka Prywatności, która określa warunki przetwarzania danych osobowych, które zbieramy od Ciebie, a także informacje o plikach cookie i linkach zewnętrznych. Pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za witryny, do których mamy link.
• Nasze Warunki Ogólne, które będą obowiązywać, jeśli zarezerwujesz willę za naszym pośrednictwem.
• Nasze Zasady Rezerwacji opisane na stronie informacyjnej

Możemy wprowadzić zmiany w tych warunkach
Od czasu do czasu zmieniamy te warunki. Za każdym razem, gdy chcesz skorzystać z naszej witryny, sprawdź wszystkie nasze warunki, aby mieć pewność, jaka jest ich aktualna treść.

Możemy wprowadzić zmiany w naszej witrynie
Możemy aktualizować i zmieniać naszą witrynę od czasu do czasu

Korzystanie z treści na naszej stronie
Możesz wydrukować jedną kopię strony i pobrać wybrane fragmenty dowolnej strony z naszej witryny do użytku osobistego. Dalsze informacje, w tym ograniczenia dotyczące użytkowania, są opisane w sekcji dotyczącej o praw autorskich.

Treści dostarczone przez użytkowników nie są przez nas autoryzowane
Nasza witryna zawiera recenzje przesłane przez innych użytkowników serwisu lub inne treści przesłane w różnych dostępnych formach. Te informacje i materiały nie zostały zweryfikowane lub zatwierdzone przez nas i nie ponosimy odpowiedzialności za taką treść. Opinie wyrażone przez innych użytkowników w naszej witrynie nie muszą odzwierciedlać naszych poglądów ani wartości.
Jeśli chcesz złożyć skargę na informacje i materiały przesłane przez innych użytkowników, skontaktuj się z nami.

Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Ciebie
• Pamiętaj, że nasz serwis jest przeznaczony do użytku domowego i prywatnego. Zgadzasz się nie używać naszej witryny w celach handlowych ani biznesowych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec żadnej osoby lub firmy za jakiekolwiek straty zysku, utratę firmy, przerwy w prowadzeniu działalności lub utratę możliwości biznesowych.
• Wyłączamy odpowiedzialność wobec użytkownika wynikającą z korzystania z tej witryny, z dwoma wyjątkami. Po pierwsze, nie wyłączamy ani nie ograniczamy w jakikolwiek sposób naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, gdy byłoby to niezgodne z prawem. (Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez zaniedbanie lub zaniedbanie naszych pracowników, agentów lub podwykonawców, a także oszustwa lub przedstawienie fałszywych informacji). Po drugie, różne ograniczenia i wyłączenia będą dotyczyły odpowiedzialności wynikającej z dokonania rezerwacji domu - zapoznaj się z Warunkami Ogólnymi zawierającymi informacje o ograniczeniu naszej odpowiedzialności.

Przesyłanie treści na naszą witrynę
Za każdym razem, gdy przesyłasz treść na naszą witrynę za pośrednictwem formularza opinii klienta, każdy taki komentarz musi być dokładny i odpowiadający rzeczywistości (co do faktów) oraz uczciwy i uzasadniony (co do opinii), dodatkowo musisz upewnić się, że przesyłana treść nie jest zniesławiająca lub obraźliwa.
Ty gwarantujesz, że przesłana opinia będzie zgodna z tymi standardami i ponosisz odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku naruszenia niniejszej gwarancji.
Wszelkie treści przesłane do naszej witryny nie będą traktowane jako poufne i zastrzeżone. Zachowasz wszystkie prawa własności do swojej przesłanych materiałów, ale musisz udzielić nam i innym użytkownikom naszej witryny ograniczoną licencję na używanie, przechowywanie i kopiowanie tej zawartości oraz rozpowszechnianie i udostępnianie jej osobom trzecim.
Mamy również prawo ujawnić Twoją tożsamość wszystkim osobom trzecim, które twierdzą, że jakakolwiek treść wysłana lub przesłana przez Ciebie do naszą witrynę stanowi naruszenie ich praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności.
Mamy prawo do usunięcia wszelkich wpisów zamieszczanych na naszej witrynie, jeśli naszym zdaniem Twój wpis nie spełnia standardów określonych powyżej.

Wirusy komputerowe
Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu wirusów, które miałyby się pojawić na naszej stronie. Obowiązuje zakaz przesyłania i wprowadzania wirusów na naszą stronę.
Nie gwarantujemy, że nasza witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów.

Prawo właściwe
Te warunki użytkowania, ich zakres i powstawanie podlegają prawu angielskiemu. Zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję w przypadku zaistniałych sporów.


Prawa autorskie


To Tuscany / Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej
 
Treści na stronie To Tuscany -
 
INFORMACJA o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej
 
Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, w tym gości lub potencjalnych gości i właścicieli willi, w tym klientów To Tuscany (zwanych dalej "Użytkownikami") do strony www.to-tuscany.com i innych powiązanych stron internetowych (zwanych łącznie lub indywidualnie jako "Strona internetowa").
 
To Tuscany jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, do treści prezentowanych na swojej stronie internetowej, w szczególności do szablonów stron, ilustracji, grafiki, fotografii profesjonalnej i amatorskiej, treści wideo, audio i tekstu.
 
Użytkownicy zobowiązują się nie kopiować lub pobierać, modyfikować, reprodukować, dzielić się lub redystrybuować, udostępniać publicznie ani używać w celach komercyjnych, przechowywać ani archiwizować w jakikolwiek sposób zawartości witryny, zarówno online, jak w formie drukowanej lub w innym formacie i nośniku bez wcześniejszej pisemnej zgody To Tuscany.
 
Użytkownicy zgadzają się również nie udzielać pomocy osobom trzecim, bezpośrednio lub pośrednio, w celu popełnienia czynu niedozwolonego z naruszeniem niniejszych warunków.
 
Niniejsze warunki dotyczą wszystkich treści, które pojawiły się lub pojawią się na stronie internetowej w dowolnym momencie.


(www.to-toskania.pl) jest obsługiwana przez To Tuscany Marlisea EU Limited zarejestrowaną w Irlandii pod nr 718732, spółkę zależną To Tuscany Limited, która jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod nr 04022417

Dołącz do nas na

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać cotygodniowe inspiracje, rekomendacje willi i wskazówki dotyczące podróży od naszych toskańskich ekspertów?

Dowiedz się więcej

© 1998-2024 To Toskania Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyślij zapytanie